czwartek, 17 grudnia 2015

Tydzień Edukacji Globalnej

KROPELKA DO KROPELKI
 
 
Projekt realizowany w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 16-22.11.2015 r.
 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków we współpracy z klasą VI b ze Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie - wychowawca Jolanta Makuch i Działem Wodociągów GMZBGKiM w Bolkowie realizowała Projekt "Kropelka do kropelki" w Tygodniu Edukacji Globalnej (16-22 XI 2015 r.).
   Był on finansowany przez Fundację Znak w ramach projektu pt. Globalnie - Lokalnie - Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych współfinansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2015.
    Wyniki prac uczniów były prezentowane Mieszkańcom na tablicach informacyjnych.
Dziękujemy za współpracę a Mieszkańców Gminy zachęcamy do zapoznawania się z wynikami naszych działań. Zachęcamy do głębszej analizy problemów z wodą, nie tylko na naszym lokalnym obszarze ale także z uwzględnieniem zagrożeń dla Globalnego Południa (krajów rozwijających się) i Globalnej Północy (krajów rozwiniętych).
 

 
Wyniki pracy były prezentowane na sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 
PRACA UCZNIÓW

 


NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
 

 
 
 Podsumowanie i analiza ankiet
Na 100 ankiet wróciło 64 w tym jedna była potraktowana niepoważnie, wynik 64%.
44 ankiety pochodziły z miasta Bolków, a 19 z wiosek  Gminy Bolków.
Ankiety ukazały, że najwięcej jest gospodarstw zamieszkanych przez 2-3 osoby, rzadziej były wymieniane 4 lub 1 osobowe. Dwie ankiety nie miały tego punktu w ogóle zaznaczonego.
Większość osób uważa, że trzeba oszczędzać wodę, jest to aż 59 ankiet na 64. W 3 ankietach z miasta Bolków stwierdzono, że nie trzeba oszczędzać, a tylko jedna osoba ze wsi też jest tego samego zdania. Można powiedzieć, że tylko wyjątki stanowią osoby, które uważają, że nie trzeba dbać wodę.
Często ankietowani wymieniali po kilka powodów naraz, ale do najczęściej podawanych należy: malejące zasoby wody pitnej, susza, oszczędzanie pieniędzy, brak wody oraz brak opadów.  Wszystkie te powody były wymienione przez 10 lub więcej ankietowanych.
Wśród wymienianych działań, jakie wspomagają oszczędzanie wody najczęściej wymieniane były: prysznic zamiast kąpieli, dokręcone i solidne krany, korzystanie ze zmywarki, używanie deszczówki.
Największa ilość ankietowanych wskazała wodociągi, jako źródło wody pitnej, rzadziej były to studnie czy inne źródła.
Ilość przeciętnie zużywanej wody stanowiła pewną trudność; w ankiecie nie odpowiedziała na to pytanie aż 20 ankietowanych. Większość osób zaznaczyła, że zużywa ponad 5m3 wody, czyli 5000 l, choć są też ankiety ukazujące zużycie poniżej 1m3.
58 ankietowanych osób oszczędza wodę, co stanowi prawie 100% wszystkich zwróconych ankiet. Tylko na 5 ankietach zaznaczono, że nie oszczędzają wodę.
Sposoby, w jaki sposób mieszkańcy oszczędzają wodę są różne, ale najczęściej jest wymieniane: prysznic zamiast wanny, szczelne niecieknące krany, pranie w systemie eko oraz używanie deszczówki. Wiele osób wskazało po prostu, aby pobierać oszczędnie wodę, czyli tyle ile trzeba.
Podsumowując ankietę można powiedzieć, że mieszkańcy Gminy Bolków są świadomi tego, że woda jest bardzo ważna w życiu człowieka. Ponad 90% jest zdania, że należy oszczędzać wodę i stara się to robić. Sposoby, w jaki można oszczędzać, a w jaki to robią praktycznie się pokrywają. Wyjątkami są takie sposoby, które nie zależą od przeciętnego mieszkańca jak np. solidne wodociągi. Duża część osób jest też zorientowana, z jakich źródeł wody korzysta oraz ile wody zużywa w ciągu miesiąca. Parę osób wskazało, że takie akcje pouczające na temat oszczędzania wody są ważne i przyczyniają się to zmiany postępowania odbiorców oraz pokazują, co jeszcze można zrobić w tym temacie.
 
 
 
Wnioski płynące z realizacji projektu „Kropelka do kropelki”
Na podstawie analizy ankiet  i danych statystycznych można wysnuć wniosek, iż mieszkańcy naszej gminy oszczędzają wodę i starają się zastosować w swoich gospodarstwach domowych wodo-oszczędne urządzenia.
Wg danych statystycznych GMZBGKiM w Bolkowie średnie zużycie wody na 1 mieszkańca wynosi ok. 2m3 na miesiąc, co wydaje się stosunkowo niedużą ilością.
Można również pokusić się o takie wnioski jak :
Ø potrzebna jest większa sieć wodno-kanalizacyjna na terenach wiejskich,
Ø  jeszcze większa edukacja mieszkańców gminy, poczynając od edukacji przedszkolnej (wyrobienie nawyku oszczędności przełoży się na rutynę w postępowaniu w życiu)
Ø  skoordynowanie planów zagospodarowania przestrzennego z potrzebami szanowania  (oszczędzania) wody i uregulowaniami prawnymi dotyczącymi „odgórnego” nakazu budowy przy nowych osiedlach zbiorników na deszczówkę do powtórnego wykorzystania
Ø mądre gospodarowanie wodą i szanowanie globalnych zasobów pozwoli na życie naszych dzieci bez stresów i zmartwień typu : skąd brać (czystą-niezanieczyszczoną) wodę; abyśmy nie doprowadzili do sytuacji jaka jest obecnie w wielu krajach na świecie
Ø projekt ten pozwolił nam na przypomnienie, iż ilość wody w ujęciu globalnych zasobów jest niewystarczająca, i istnieją duże różnice między Globalną Północą (kraje rozwinięte) a Globalnym Południem (kraje rozwijające się).
 
 
 
 


 

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz