poniedziałek, 5 marca 2018

FREEHAND - WOLNA RĘKA


Od 5 marca można obejrzeć w Naszej Bibliotece  wystawę  Pana Sławomira Stępnia -  autora niezwykłych obrazów, grafik i przede wszystkim murali, które mijamy codziennie na  ulicach Bolkowa. Jest to już  16 wystawa, podczas których możemy podziwiać prace mieszkańców Naszej Gminy.

W trakcie wernisażu, licznie zebrani zaproszeni goście, mieli okazję porozmawiać z Panem  Sławomirem o Jego pasji,  jej początkach i  o historii Jego prac. 
Zachęcamy do odwiedzenia Biblioteki i podziwiania wystawy. Jest to jedyna okazja do obejrzenia obrazów, które mają już swoich właścicieli i zostały nam wypożyczone, za co serdeczne  dziękujemy.


KONKURS PLASTYCZNY
SOWA – SYMBOL MĄDROŚCI

 

REGULAMIN KONKURSU:
 
ORGANIZATOR: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
 
CEL KONKURSU: Promocja biblioteki, inicjowanie zainteresowań plastycznych
 
WARUNKI UCZESTNICTA:
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych Gminy i Miasta Bolków.

Uczestnicy  mają za zadanie wykonać pracę plastyczną –SOWĘ w formie przestrzennej, o wysokości nie większej niż 30 cm

Technika i materiały  użyte do wykonania pracy są dowolne,  np. drewno, tkanina, papier, glina itp.
Przystępując do konkursu uczestnik  akceptuje  niniejszy  regulamin.  Wyraża  zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Bolków, w związku z udziałem w konkursie plastycznym  zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), oraz zapewnia, że:
-posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
-nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i  publikacje zdjęć  prac.
Do  pracy należy dołączyć metryczkę podając :  imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres, wiek, tel. kontaktowy.
 
Na prace czekamy do 17 kwietnia 2018 r.
 
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni  poprzez głosowanie, które odbywać się będzie w bibliotece w dniach 19 kwietnia do - 5 maja 2018 r. Każdy odwiedzający bibliotekę będzie mógł oddać jeden głos na wybraną przez siebie pracę. Przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca.

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na FB i stronie internetowej biblioteki.

 
Pytania i uwagi można zgłaszać do organizatora:

Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Bolków
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
Tel. 75 74 13 219