czwartek, 29 października 2015


UWAGA !!!

„Od źródła do wodociągu”

 jest to tytuł spotkania na które zapraszamy

 10 listopada 2015 r. o 16

O wodzie  i zdrowym żywieniu opowiadać będzie pani Zyta Bukra, która jest wegetarianką. Spróbuje odpowiedzieć
na pytanie: Jaką wodę pić: źródlaną, mineralną, a może kranówkę ?
do Biblioteki Publicznej


 

środa, 28 października 2015


UWAGA !
Zapraszamy w poniedziałki o godz. 1600
i czwartki o godz.1000 do Biblioteki
na zajęcia zdobienia bombek  techniką Kimekomi

Pierwsze zajęcia odbędą się 5 listopada
o godz. 10              
(Prosimy o przyniesienie skrawków tkanin, nożyków do tapet, długich igieł )
 
 
 

 

 

 

 


 

 

KONKURS PLASTYCZNY "MIKOŁAJ - FORMA PRZESTRZENNA"

Cele Konkursu:

1.Budowanie pozytywnych więzi – relacji osoby dorosłej i dziecka; poświęcenie dziecku czasu na wykonanie wspólnej pracy.
2. Zainteresowanie dzieci wartościami artystycznymi i estetycznymi formy przestrzennej.
 

Regulamin Konkursu:

 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy Konkursu przygotowują prace plastyczne przy pomocy rodzica lub opiekuna. Praca konkursowa musi mieć formę przestrzenną wykonaną z dowolnych materiałów dobrze umocowanych. Konkurs nie obejmuje prac płaskich. Wielkość pracy– dowolna, możliwy do zaprezentowania.
Temat pracy: „Mikołaj”.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu i w Internecie.
3. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieprezentowanymi.
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
5. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży: kategoria I (wiek przedszkolny), kategoria II ( kl. I-III), Kategoria III (kl. IV-VI), kategoria IV (gimnazjum), kategoria V (szkoły ponadgimnazjalne).

Termin i warunki dostarczenia prac
1. Praca  zgłaszana do Konkursu musi być opatrzona metryczką informacyjną. Metryczka powinna zawierać: imię, nazwisko i  wiek autora oraz opiekuna/współtwórcy
2. Prace należy dostarczyć do Organizatora Konkursu, w terminie do 01.12.2015 r.
3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
5. Prace przechodzą na własność Organizatora.

Wyniki Konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów Konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką i regulaminem , oryginalność, estetyka prac, stopień trudności wykonania oraz stopień zaangażowania twórców w pracę konkursową.
3. Ogłoszenie wyników i odbiór nagród od  10.12.2015 r .
4. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nieodwołalna.

Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Bibliotece.       
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie fotografii nagrodzonych prac.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu  w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.


W związku z ogłoszonym konkursem:


KONKURS PIOSENKI  ŻOŁNIERSKIEJ

REGULAMIN:

ü  KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KL. IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY BOLKÓW
ü  UCZESTNICY WYKONUJĄ JEDEN UTWÓR (SOLO) Z KATEGORII PIOSENKA ŻOŁNIERSKA
ü  PREZENTACJE OCENI POWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORÓW JURY
ü  MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW Z KAŻDEJ KLASY 1-2 OSOBY.
ü  ORGANIZATOR PLACÓWKI ZAPEWNIA NAGRODY DLA LAUREATÓW.
ü  SZKOŁY  ZAPEWNIAJĄ SWOIM WYKONAWCOM WŁASNY PODKŁAD MUZYCZNY: NA PŁYCIE CD, KASECIE LUB AKOMPANIAMENT INSTRUMENTALNY (ORGANIZATOR ZAPEWNIA ODTWARZACZ  PŁYT  CD I KASET).

ü  KRYTERIA OCENY:

·         DOBÓR REPERTUARU DOSTOSOWANY DO WIEKU
·         WALORY GŁOSOWE
·         MUZYKALNOŚĆ
·         CIEKAWĄ INTERPRETACJĘ WYBRANEGO UTWORU
·         OSOBOWOŚĆ SCENICZNĄ UCZESTNIKÓW
·         OGÓLNY WYRAZ ARTYSTYCZNY
 
ü  ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA DOWOZU UCZESTNIKÓW.

PREZENTACJA UTWORÓW ODBĘDZIE SIĘ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY I MIASTA BOLKÓW W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r. O GODZ. 10.00

ZGŁOSZENIA REPREZENTANTÓW NALEŻY DOKONAĆ PRZEZ PRZESŁANIE ORGANIZATOROM WYPEŁNIONYCH KART ZGŁOSZENIA W TERMINIE DO 28 PAŹDZIERNIKA 2015 r.
 
INFORMUJEME, ŻE DO 27.10.2015 r. NIE WPŁYNĘŁY ZGŁOSZENIA. WOBEC POWYŻSZEGO PRZYPOMINAMY O PLANOWANYM KONKURSIE I PRZESUWAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 03.11.2015r.


 

piątek, 23 października 2015

Kamień smoczy. Historia pewnej mistyfikacji medycznej. Pod takim tytułem odbyła się w 22 października 2015 roku prelekcja, którą poprowadził dr Marek Sikorski. Nietypowy tytuł wynika z  zainteresowania prelegenta smokami na temat których pisał prace naukowe oraz książki. Rzekomy kamień smoczy mający mieć moc uzdrawiania wszelkich chorób to nic innego  jak fragment meteorytu. Na  spotkanie z dr Markiem Sikorskim przybyła nieduża ale zainteresowana tematem spotkania grupa. Profesjonalna prezentacja multimedialna obrazowała wypowiedzi prelegenta. Żywiołowość, barwna opowieść przyciągnęła uwagę uczestników, podobnie jak wtrącenia światopoglądowe mówcy. Czy smok, czy wąż skusił Ewę w raju? Na tak postawione pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam.
czwartek, 22 października 2015

"CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE"20 pażdziernika o godz.9.00 w Oddziale Dziecięco -Młodzieżowym  odbyła się lekcja  pt. "Szarka i wilki" w ramach projektu "Czytam sobie w bibliotece".
 Na zajęcia zostali zaproszeni  uczniowie klasy II „c” ze swoją wychowawczynią panią Dorotą Janowicz. 
Po przywitaniu naszych gości, dzieci dowiedziały się na czym będzie polegać dzisiejsze spotkanie.
Na początku, w celu wprowadzenia dzieci w atmosferę książki, zaprosiłam wszystkich na wycieczkę do lasu. Poprosiłam, aby każde dziecko wydało dźwięk lub naśladowało dowolne zwierzę,  przy odpowiednim podkładzie muzycznym tak, abyśmy poczuli nastrój  panujący  w lesie. Następnie uczniowie bawili się w  tropienie zwierząt po ich śladach, prowadzili dyskusję  na temat życia wilków  i udawali  młode wilczki.
Wcielając się w rolę wilków, młodzi czytelnicy mieli za zadanie poruszać się, rozmawiać ze sobą (wyjąc, warcząc, skamląc czy szczekając), stworzyć watahę i udać się na spoczynek jak prawdziwe wilki.
Musieli również z wybranych fragmentów książki ułożyć krótkie opowiadanie i je przedstawić np. powrót Szarki  do stada.
Mieliśmy  również okazję  obejrzeć trzy krótkie scenki przygotowane przez dzieci, pod kierunkiem pani Janowicz,  na podstawie książki „Szarka”.
 Na koniec, każdy uczestnik zajęć otrzymał teczkę czytelnika zawierającą dyplom, zakładki do książek, naklejki i kolorowanki oraz słodkości.
Zachęcone wspólną przygodą, dzieci  na pewno z przyjemnością sięgną  po lekturę "Szarka” Ewy Nowak, a także  po inne książki z serii "Czytam sobie w bibliotece".
Przeprowadzone zajęcia  z pewnością pozytywnie wpłyną na kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozbudzenie potrzeby czytania, rozwijanie wyobraźni, kreatywności czy ćwiczenie umiejętności pracy w zespole .
                                                                                 
                                                                                            
Tropimy zwierząt po ich śladach.

Bawimy się w wilki .
Układamy krótkie opowiadanie z wybranych fragmentów książki

Szarka-przedstawienie wykonane przez uczniów pod kierunkiem pani Doroty
Przypominamy sobie losy Szarki
Szarka wraca do stada
Szarka opowiada co się jej przydarzyło

Uczniowie przedstawiają informacje na temat wilków
lepimy z plasteliny fragment z książki pt."Szarka"
      

Prace wykonane przez dzieci w czasie lekcji        
 
DZIĘKUJEMY ZA OGROMNE ZAANGAŻOWANIE W CZASIE LEKCJI I MIŁĄ ATMOSFERĘ.
                                               ZAPRASZAMY DO NAS CZĘŚCIEJ