piątek, 30 czerwca 2017

WSZYSTKIM  NASZYM  CZYTELNIKOM, PARTNEROM,DARCZYŃCOM ŻYCZYMY 
WYPOCZYNKU I CIEPŁEGO, SŁONECZNEGO LATA.

poniedziałek, 26 czerwca 2017REGULAMIN KONKURSU    PLASTYCZNEGO 
 „Własna okładka do   książki fantastycznej”

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Oddział Dziecięco-Młodzieżowy Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta Bolków
2. CELE   KONKURSU
zachęcenie dzieci do czytania książek
rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
promocja biblioteki w środowisku lokalnym
3. WARUNKI  UCZESTNICTWA
konkurs przeznaczony jest dla  dzieci i młodzieży do lat 18
każdy uczestnik może wykonać jedną pracę, organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
prace muszą być wykonane samodzielnie, projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji.
do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie metryczkę, która ma zawierać:
-imię i nazwisko, wiek oraz klasę uczestnika
-nazwę i adres szkoły lub przedszkola
-imię i nazwisko, numer telefonu nauczyciela – opiekuna/rodzica
-nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu .Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i publikowania prac konkursowych.
złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
4. ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu okładki do książki fantastycznej.
Ważne jest, aby autor zawarł w pracy interpretację treści,
 nie naśladując istniejącej publikacji, stworzył własną wizję okładki.
format pracy – A4
proponowane techniki: pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki.
projekt okładki powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz formę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
6. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC
Termin dostarczania prac upływa dnia 31.08.2017r.
 Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
 Biblioteka Publiczna
 Bolków ul Rynek 36
 tel. 757413219
7. KOMISJA KONKURSOWA
 Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:
 sposób ujęcia tematu
 walory artystyczne
 kompozycja
 własna interpretacja
- Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 13 września na blogu biblioteki http://bibliotekabolkow.blogspot.com. Na laureatów konkursu czekają nagrody!

wtorek, 20 czerwca 2017


UWAGA !
 
Zapraszamy do obejrzenia wystawy

„Bolkowskie

Graty Małgorzaty”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piątek, 16 czerwca 2017