poniedziałek, 30 kwietnia 2012

GALA CZYTELNIKÓW 25.04.2012 r.

Z okazji obchodów „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”, po raz pierwszy, ale nie ostatni, zorganizowaliśmy uroczystą Galę Czytelników. W ten sposób uhonorowaliśmy czytelników zapisanych do biblioteki w latach 1949-1980 za miłość do książek.

Uroczystość przebiegała zgodnie ze scenariuszem:

1. Przywitanie zaproszonych gości:
Pani Dyrektor Wioletta Drewniak przywitała zaproszonych gości : Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Marka Janasa, zastępcę Burmistrza pana Jacka Machynię, panią Bogusławę Kałużną, Elżbietę Kramarczuk, ks. Wiesława Piekarskiego, dyrektora GMOKSiR w Bolkowie pana Bogusława Krukowskiego i pracowników, redaktor Małgorzatę Tokarską-Mazur, dzieci oraz ich rodziny. Przede wszystkim podziękowanie za przybycie na uroczystość skierowała do czytelników.

2. Nawiązanie do 23 kwietnia
Wioletta Drewniak przybliżyła historię pochodzenia Światowego Dnia Książki i nawiązała do katalońskiej legendy o św. Jerzym.

3. W radosny nastrój wprowadził nas występ fantastycznych pań z Zespołu „Metamorfoza”.
4. Podczas uroczystości wręczono również nagrody uczestnikom konkursu ogłoszonego przez Oddział dla Dorosłych, którego tematem były „Bożonarodzeniowe wspomnienia". Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Krystyna Kozłowska, Karolina Kozłowska. Podziękowania za udział – Marian Cwanek . W skład komisji konkursowej weszli: ks. Wiesław Piekarski, mgr Bożena Kęsicka, dyrektor Biblioteki.5. Głos zabrał ksiądz proboszcz – dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat konkursu.

6. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bolkowie – grupa teatralna pod kierunkiem pani Renty Szczypiór - w przedstawieniu „Sąd nad książką” zastanawiali się nad sensem istnienia książki w XXI wieku. Młodzi artyści swoim przedstawieniem udowodnili nam, iż książka jest wciąż ludziom potrzebna.7. Dyrektor Biblioteki mówiła na temat funkcji i celowości działań bibliotek oraz ich kulturotwórczego znaczenia, podkreślając stałą wartość książek płynącą z oddziaływania słowem i obrazem. Odniosła się do hasła uroczystości – cytatu zaczerpniętego z wiersza K.I.Gałczyńskiego : „Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga”.

8. Dziękując za długoletnią współpracę w upowszechnianiu czytelnictwa na terenie miasta i gminy Bolków dyrektor Biblioteki wspólnie z kierownikami Oddziału/ Filii wręczała dyplomy uznania i róże, które są symbolem święta.

Podziękowania otrzymali:

Irena Kasza- długoletni dyrektor Biblioteki Publicznej,

czytelnicy Biblioteki w Bolkowie :
Eugenia Molfa, Danuta Kałużna, Marek Sowiński, Czesław Zając, Krystiana Gawerska, Gertruda Skibiak, Teresa Janas, Krystyna Spicera, Anna Wawrzyniak, Anna Sobiecka, Elżbieta Chycka, Krystyna Kuchnia, Lucyna Sandura, Grzegorz Latkowski, Zdzisław Zietalak, Marek Kostecki.

czytelnicy Filii w Kaczorowie:
Leokadia Żak, Halina Bania, Wanda Magierowska, Zofia Jakubas, Henryka Lewandowska, Beata Chudyk, Kazimiera Jermak, Zofia Pietruszyńska, Barbara Maślanka, Renata Antoszczyszyn, Danuta Belkner, Zofia Bobowska, Emilia Kaczyńska.czytelnicy Filii w Lipie:
Józef Murzyn, Andrzej Słowik, Helena Słowik, Janusz Hawryszko, Krystyna Kozłowska, Henryk Kozłowski, Antoni Sobczyński, Jolanta Okopna, Aurelia Sokołowska.

czytelnicy Filii w Wierzchosławicach:
Weronika Mazurkiewicz, Helena Rachwał, Jan Wieczorek, Halina Trzmiel, Bogdan Dziedzic, Teresa Martyniak, Kazimiera Chęcińska, Stefania Nowakowicz, Kazimiera Łata, Helena Mirosz, Regina Wojciechowska.

9. Kolejny występ Zespołu „Metamorfoza”
10. Podziękowania za pracę z czytelnikiem otrzymały wszystkie panie pracujące w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Bolków.

Podziękowania za dar serca i przekazane darowizny otrzymały panie Wiesława Graszkiewicz, Małgorzata Michalska, ks. proboszcz za współfinansowanie nagród konkursowych a Zespół za wspaniały występ.

11. Na zakończenie uroczystości głos zabrali : pan Marek Janas i pani Bogusława Kałużna.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi i pracownikom GMOKSiR w Bolkowie za pomoc w zorganizowaniu Gali Czytelników, paniom Natalii Mataczyńskiej i  Małgorzacie Tokarskiej-Mazur za dokumentowanie uroczystości.

DZIĘKUJEMY

środa, 18 kwietnia 2012

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2012 BPGIM BOLKÓW FILIA WIERZCHOSŁAWICE

-Wystawki książkowe: "Książka na zimowe wieczore", "Święta Bożego Narodzenia w książkach dla najmłodszych", "Śmierć W. Szymborskiej"
-Konkurs rysunkowy "Zima na wesoło"
-Konkurs na ozdobę wielkanocną

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2012 BPGIM BOLKÓW FILIA LIPA

-konkurs plastyczny "Maska Karnawałowa"
-odwiedziny w bibliotece dzieci  kl. 0-III wraz z wychowawcami ze Szkoły Podstawowej
-zajęcia plastyczne "Kartka z okazji Dnia Kobiet" (najciekawsze prace wykonawcy zaniosły czytelniczkom, które ukończyły 60 lat)
-Zgaduj-Zgadula "Zagadkowe ZOO"
-konkurs plastyczny "Ozdoby Wielkanocne"
-wystawki książkowe

WIZYTA I C


Już po raz kolejny na lekcji bibliotecznej zjawili się  u nas uczniowie kl. I c i pani Dorota Janowicz. Tematem  zajęć były przestrogi zawarte w bajce o "Czerwonym Kapturku".
Bajkę przypomniała uczniom pani Renata Szczypiór.
Dzieci przedstawiły własną wersję bajki. Były również gry, zabawy ruchowe, wypełnianie arkuszy zadań, dyskusja nad sposobami unikania niebezpieczeństw.
poniedziałek, 2 kwietnia 2012

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "WIELKANOCNA KARTKA"

Spośród 65 prac (z całej gminy), które spełniały warunki regulaminu jury w składzie:
Małgorzata Tokarska-Mazur, Krystyna Korman-Mażol nagrodziły następujące osoby:
miejsce I:
-Kamil Rembisz                     
-Igor Jankowski
-Joanna Zieja
miejsce II:
-Wiktoria Łokaj
-Maja Maziarz
-Michał Wrona
miejsce III
-Igor Gontarz
-Kinga Czerwińska
wyróżnienia
-Klaudia Siemaszko
-Emil Podkówka
-Jakub Podkówka
-Jan Zuchantke
-Sebastian Michalski
-Nikola Kisiel
-Weronika Enkisz

WERNISAŻ W BPGIM BOLKÓW

28 marca 2012 r. o godz. 14.00 rozpoczęło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych, malarskich uczennicy ZSA Katarzyny Kujawy.
Wystawa "Trudne początki" (nazwa pochodzi od autorki) była inauguracją planowanego w BPGiM Bolków cyklu wystaw malarskich.
W krótkim przemówieniu Wioletta Drewniak przywitała autorkę prac i zaproszonych gości: pana Burmistrza Jacka Machynię, Przewodniczącego Radu pana Marka Janasa, pana Bogusłwa Krukowskiego, panią Krystynę Korman-Mażol, pana Wiesława Flaczyńskiego, pana Ryszarda Wyszyńskiego, panią Grażynę Burzawę, panią Sabinę Jeżowską, panią Magdalenę Warchoł, panią Małgorzatę Tokarską-Mazur, pana Jozefa Brostowicza.
Celem wernisażu było zaprezentowanie twórczości szerszemu kręgowi odbiorców - mieszkańcom Miasta i Gminy Bolków. Była to także okazja do spotkania osób, które miały wpływ na rozwój artystyczny autorki. Można było porozmawiać z autorką.
Od 29 marca 2012 r. wystawę prac  Katarzyny Kujawy można oglądać w godzinach pracy Biblioteki. Zapraszamy.