piątek, 23 stycznia 2015


REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO
Tolkienowski Świat” 

1.Organizator: 
 Biblioteka Publiczna Gminy  i  Miasta Bolków  Oddział dla Dorosłych.
2. Konkurs kierowany jest do mieszkańców gminy, wiek uczestników:      
 od lat 0 do 100 i więcej  (nie przyjmujemy prac zbiorowych).                                          
3. Proponowane techniki realizacji: rysunek, malarstwo, grafika.     
4. Format: dowolny, nie mniejszy niż 20x30  ( A4).
5. Prace powinny być opisane czytelnie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, (imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego), adres, tel.
6. Każdy otrzyma od organizatorów dyplom – podziękowanie za udział w konkursie i za promocję sztuki oraz realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.
7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora. Nie przewidujemy zwrotów prac.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.
8. Jury/ Nagrody:
a) komisję konkursową powołuje organizator,
b) ogłoszenie wyników odbędzie się po dokonaniu oceny przez Jury,
c) decyzja Jury jest niepodważalna,
d) dla wyłonionych przez Jury Konkursu laureatów przewidziano, nagrody,  o ich podziale decydować będzie Jury Konkursu.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.)              
10. Prace prosimy dostarczać na adres: Biblioteka Publiczna  Gminy i Miasta Bolków ul. Rynek 36  tel./fax. 75 7413219; email:  bpgim.bolkow@wp.pl w terminie do 16. 03. 2015 r.
11. Postanowienia końcowe:
W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora
Termin wręczania nagród przewidziany jest na 25.03.2015r. z okazji Światowego Dnia Czytania Tolkiena.
 

                                 

czwartek, 15 stycznia 2015

UWAGA !

Dnia 14.01.2015 w naszej Bibliotece  uroczyście nagrodzono uczestników konkursu "Piszemy Kolędę". Nagrody otrzymali :
  • Władysława Knauber
  • Weronika Gancarz
  • Patrycja Hrymak
  • Jakub Ołdak 
Dyrektor Biblioteki Pani Wioletta Drewniak serdecznie podziękowała uczestnikom za ich prace, a  gościom za przybycie. Wszyscy mieli okazję posłuchać nowo napisanych kolęd w wykonaniu Weroniki Plewki i Zuzanny Madurskiej z podkładem muzycznym w wykonaniu pana Andrzeja Taborskiego. Spotkanie  zakończyło się apelem o jeszcze liczniejszy udział w życie Biblioteki.


  

                        
                 

            KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

ŚPIEWANIE KOLĘD I PASTORAŁEK TO BARDZO STARA I PIĘKNA TRADYCJA.
    ABY JĄ KULTYWOWAĆ  ODDZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY  ZORGANIZOWAŁ KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK .
DO KONKURSU PRZYSTĄPIŁO 18-ŚCIORO DZIECI Z KLAS I-III
JURY W SKŁADZIE:

SIOSTRA RUT
HENRYK  BLISKOWSKI
MAREK JANAS
NAGRODZIŁO NASTĘPUJĄCE OSOBY:

 I- MIEJSCE -OLIWIA DREWICZ-PASTUSZEK
II-MIEJSCE-WIKTORIA BOMBA
III-MIEJSCE -EMILIA ŁĄCKA ,JUSTYNA KĘDZIERSKA ,KAROL SZEWCZYK

OSOBY WYRÓŻNIONE:KAMILA KMIECIK ,WIKTORIA LARYSZ  ,NIKOLA CZARNECKA .

DZIĘKUJEMY PANU ANDRZEJOWI TABORSKIEMU I UCZENNICOM:WERONICE PLEWCE ,ZUZANNIE  MADURSKIEJ  ZA PIĘKNIE ŚPIEWANE KOLĘDY, KTÓRE
WPROWADZIŁY WSZYSTKICH W RADOSNY I CZAROWNY NASTRÓJ.

dzieci wyróżnione w konkursie
 
 dzieci nagrodzone I,II,III miejsce
    WSZYSTKIM ZA PRZYBYCIE  BARDZO DZIĘKUJEMY
 ZAPRASZAMY   ZA ROK.