czwartek, 27 lutego 2014

           ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
     W KONKURSIE "AŻUROWE JAJKO"

KONKURS SKIEROWANY JEST DO DZIECI Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

-KAŻDY UCZESTNIK PRZEDSTAWIA JEDNĄ PRACĘ
.
-TECHNIKA I MATERIAŁY DOWOLNE(NICI ,PAPIER ,WSTĄŻKA ITD.)

-WIELKOŚĆ JAJKA DO 20CM (FORMA PRZESTRZENNA )

-PRACE NALEŻY OPATRZYĆ W METRYCZKĘ ZAWIERAJĄCĄ :IMIĘ I NAZWISKO AUTORA,
 WIEK, NAZWISKO OPIEKUNA, NAZWĘ PLACÓWKI , ZGODĘ NA  PRZETWARZANIE  DANYCH   OSOBOWYCH I ZAMIESZCZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI

-PRACE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI,ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ICH WYSTAWIANIA I PUBLIKOWANIA

-TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 7 KWIETNIA,ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
  9 KWIETNIA,ROZDANIE NAGRÓD 14 KWIETNIA OD GODZ.11.00

-

czwartek, 20 lutego 2014


ZAPRASZAMY    Panie

na

„Spotkanie przy kawie”

Biblioteka  - 5 marca 2014r.  godz. 1130

( W programie : miłe towarzystwo,  prezentacja ,,Słynne kobiety”, poczęstunek oraz miła rozmowa)
 

poniedziałek, 17 lutego 2014

FERIE   ZIMOWE  W BIBLIOTECE
ZAPRASZAMY NA GRY , ZABAWY
              I KONKURSY


17-19 luty malujemy pejzaż zimowy -od godz. 16.00
24-28 luty lepimy z plasteliny           -od godz. 16.00
18-19 luty mecz piłki nożnej             -od godz. 16.00
20-21 luty układanie puzzli na czas  -od  godz.14.00
24-25 luty czytamy baśnie                -od godz. 16.00
27 luty rysujemy ulubioną postać z baśni - od godz.16.00
28 zakończenie ferii i rozdanie nagród-godz.16.00

Na gry i zabawy zapraszamy codziennie od godz.11.00 do17.00