poniedziałek, 25 marca 2013

Spotkanie z... panem Andersenem

Już po raz kolejny odwiedzili nas uczniowie kl. II c z wychowawczynią panią Dorotą Janowicz. Tym razem, żeby poznać wybrane baśnie H. Ch.  Andersena. Było więc czytanie baśni "Nowe szaty cesarza" i "Królewna na ziarnku grochu",  tworzenie okładki do książki, odwzorowywanie ilustracji, wymyślanie własnych dialogów i zadania sprawdzające wiedzę uczniów. Wszyscy aktywnie brali udział w zajęciach.WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "WIELKANOCNY STROIK"

Spośród 58 prac, które nadeszyły na konkurs plastyczny, jury w składzie : Krystyna Korman-Mażol, Wiesław Flaczyński, Ksiądz Kanonik Wiesław Pisarski wybrało najlepsze. Gratulujemy !

A oto lista laureatów :-) 
Miejsce I
 Emilia Łącka
Tomasz Krosnowski
Sebastian Michalski


Miejsce II
Natalia Pawłowska
Filip Kozak
Oliwia Jurek

Miejsce III
Kamil Rembisz
Andrzej Zwoliński


Wyróżnienia : Izabela Kucharska, Hubert Kądziołka, Mateusz Sokołowski, Jagoda Szemberska, Elżbieta Krosnowska, Mateusz Chmielewski, Wiktor Kasprzyk, Maja Kucab, Aleksandra Rogala, Olivier Błaszczyk, Natalia Szaszarowska, Julia Sobczak.

Biblioteka dziękuje Księdzu Proboszczowi za współfinasowanie nagród.

poniedziałek, 4 marca 2013

W dniu 27 lutego 2013r. mieliśmy przyjemność gościć pisarza pana Zbigniewa Niedźwieckiego Ravicza autora wielu książek m. in. „Grzechu przemilczenia”, „Przypadków małżeńskich” (posiadamy wymienione pozycje w naszych zbiorach, zachęcamy do lektury) .

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.
Pan Zbigniew przeczytał kilka wybranych fragmentów „Grzechu przemilczenia”. Następnie odbyła się dyskusja, która dotyczyła problemów poruszanych w książce. Uczestnicy rozmawiali o dojrzewaniu, problemach związanych z dorastaniem, o konsekwencjach, jakie mogą wyniknąć z błędów popełnianych w młodości , patologiach w rodzinach oraz o tym, że nie należy być obojętnym wobec krzywdy drugiego człowieka .
Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznać jedno z opowiadań pełnej humoru książki „Przypadki małżeńskie”.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem...

… i pamiątkowym wpisem w naszej kronice.
Serdecznie dziękujemy Gminno-Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie za pomoc w organizacji. Wszystkim uczestnikom, zarówno tym starszym jak i młodszym, za przybycie i udział w spotkaniu

piątek, 1 marca 2013

Do konkursu „Skąd pochodzi cytowany fragment?” przygotowanego w miesiącu lutym wpłynęło 26 odpowiedzi:

 1 odpowiedź od uczniów Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego , w tym:
• 1 niepoprawna odpowiedź,
 25 odpowiedzi uczniów ZSA w Bolkowie,
w tym:
• 13 odpowiedzi niepoprawnych
• 12 odpowiedzi poprawnych
Prawidłowy przebieg losowania nagrodzonych osób nadzorowała komisja w składzie:
Zuanna Bednarska, Anastazja Ajzenbau, Renata Baran, Renata Szczypiór, Joel Śluczka
Losowała Wiktoria Łokaj.
Nagrodę książkową otrzymuje : Kamil Baszczyński
Prawidłowa odpowiedź to: "Ziemia planeta ludzi" -  Antoine de Saint-Exupery