czwartek, 22 września 2016


22.09 odbyła się lekcja 
pt:"Wierszyki łamiące języki",

Podczas spotkania uczniowie poznali wiersze pełne szalonych rymów ,wymagających językowego mistrzostwa ,by nie potykać się w trakcie czytania. Dzieci z zainteresowaniem przeglądały
 i wybierały wiersze, które będą deklamować  na konkursie recytatorskim .Po wybraniu utworu uczniowie mieli za zadanie opisać i zilustrować wiersz.

             Dziękujemy pani Dorocie Janowicz  za przeprowadzenie 
  ciekawej lekcji z klasą III"c" w naszej Bibliotece.
                                                    
                          Iza i Justyna zaśmiewają się czytając trzeszczące wierszyki.


                         Prezentacja zilustrowanych wierszy.

środa, 14 września 2016

WYNIKI   KONKURSU  
 NA  NAJLEPSZEGO  CZYTELNIKA  WAKACJI 

W KONKURSIE NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA WAKACJI  PRACOWNICY ODDZIAŁU DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO PRZYZNALI NASTĘPUJĄCE MIEJSCA .

I MIEJSCE   -  MILENA MAZUR
II MIEJSCE  - NATALIA  ŚWIDERSKA
WYRÓŻNIENIE  -      AGATA TURLEJSKA
WYRÓŻNIENIE  -      JAKUB DRABIŃSKI

GRATULUJEMY !!!
PO ODBIÓR NAGRÓD ZAPRASZAMY  20 WRZEŚNIA O GODZ. 16,00. 
NIEODEBRANE NAGRODY POZOSTANĄ WŁASNOŚCIĄ  BIBLIOTEKI.

Uwaga !

W dn. 3 – 14 października 2016 r.

Oddział dla Dorosłych będzie nieczynny
z powodu inwentaryzacji.
(Za utrudnienia serdecznie przepraszamy)

W tym czasie zapraszamy do  korzystania ze zbiorów
Działu Dziecięco- Młodzieżowego.

czwartek, 8 września 2016"Jesienny Ekoludek"

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków zaprasza do udziału  w konkursie  „Jesienny  Ekoludek”.
Cel  konkursu:
- rozwój umiejętności plastycznych
 -wdrażanie do proekologicznych  zachowań
 - dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez  wykorzystanie materiałów wtórnych.
 Regulamin konkursu:
1.Konkurs  przeznaczony  jest dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej  gminy.
2. Technika wykonania prac – forma przestrzenna
3. Wielkość  Ekoludka  do  50 cm.
4. Materiały użyte  w pracy  muszą mieć charakter ekologiczny/surowce wtórne, dary jesieni.
5. Zapraszamy do pomocy rodziców.
6. Każda praca musi być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, adres i numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca (praca może być wykonana tylko pod kierunkiem jednego nauczyciela).
8. Prace należy dostarczyć w dniach 17-18 października 2016r.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 października 2016 r.
10. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody,  dla opiekunów – imienne podziękowania.
11. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
13. Prosimy o  dostarczenie prac  do Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego BPGiM w Bolkowie przy ul. Rynek 36 , tel.  757413219


czwartek, 25 sierpnia 2016

Informuję, że nasza Biblioteka uczestniczy w projekcie Fundacji Legalnej Kultury - "KULTURA NA WIDOKU".
Zachęcam mieszkańców miasta i gminy Bolków oraz turystów do korzystania z legalnej, bezpłatnej bazy 1000 utworów poprzez pobieranie kodów QR lub link na www.kulturanawidoku.pl
 
 
życzę miłej lektury
 
Wioletta Drewniak
Dyrektor BPGIM Bolków

czwartek, 18 sierpnia 2016

BIBLIOTEKA POLECA

Przeczytaj koniecznie artykuł z Angorki (dodatek do czasopisma Angora) nr 43 z 21. 08. 2016 r. str. 4
Posiadamy czasopismo w zbiorach bibliotecznych
PISANIE, CZYTANIE, LICZENIE
ZAPRASZAMY  DO  WYPOŻYCZANIA KSIĄŻECZEK, KTÓRE POMOGĄ DZIECIOM OPANOWAĆ TRUDNY  ŚWIAT  LITER I  LICZB.

czwartek, 14 lipca 2016

"Czas na Decoupage" to tytuł wystawy, której otwarcia dokonaliśmy w dniu wczorajszym (13.07.2016). Jest to kolejna już wystawa, na której prezentujemy twórcze dokonania mieszkańców naszej gminy. Różni się ona tym, iż nasi wystawcy nauczyli się tej "sztuki" w Bibliotece, gdzie warsztaty z techniki zdobienia metodą decoupage prowadziła pani Irena Bujak. Na wystawie można obejrzeć tylko  niewielką część prac ozdobionych tą techniką. Nie sposób zaprezentować wszystkich, gdyż często były robione jako prezenty dla bliskich. Również warunki w naszej Bibliotece nie dają możliwości  zaprezentowania prac w taki sposób, jaki byśmy sobie życzyli. Pomimo skromnych warunków postaraliśmy się wyeksponować prace, a ich twórcom podziękowaliśmy poprzez wręczenie symbolicznej róży. Sądząc z reakcji zaproszonych gości warto było się trudzić aby stworzyć coś innego, oryginalnego i cieszącego oko.


Aby zobaczyć więcej prac zapraszamy do Biblioteki, gdzie można obejrzeć całość naszej wystawy.
 
Prace wystawiają Małgorzata Tokarska-Mazur, Beata Chudyk, Beata Olszowa, Bożena Keller, Beata Gierasimowicz, Maria Kin, Luiza Zuber, Małgorzata Książczyk, Henryka Książczyk, Wanda Petkowicz, Ewa Kaznowska, Grazyna Książek, Jolanta Pawlik, Renata Szczypiór.
  

środa, 22 czerwca 2016


UWAGA!
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym na:
NAJ- dziwniejszą,             -ciekawszą,                             -śmieszniejszą nazwę miejscowości"
KONKURS FOTOGRAFICZNY - REGULAMIN
 
I) Organizator i cele:
1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków
oraz Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie.
2. Konkurs ma charakter „otwarty” - dla wszystkich fotografujących z Gminy Bolków.
3. Celem konkursu jest:
- popularyzacja twórczości fotograficznej
- upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej
II) Temat konkursu:
„Najdziwniejsze, najciekawsze, najśmieszniejsze nazwy miejscowości” (obowiązkowo z mieszkańcem gminy w tle)
III) Terminy i zasady
4.Termin nadsyłania prac na konkurs – do 30 września 2016r.
5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 2 prace.
6. Proszę nie przysyłać prac, które były publikowane lub brały udział w innych konkursach.
7. Prace na konkurs należy dostarczać tylko w formie papierowej na adres:
a) Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków, ul. Rynek 36 
tel./fax. (75) 74 13 219
email: bpgim.bolkow@wp.pl
b) Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, ul. Szpitalna 16                      tel. (75) 74 13 431
email: poczta@domkultury-bolkow.pl 
c) Format: dowolny, nie mniejszy jednak niż 20x30 ( A4).
d) Prace powinny być opisane czytelnie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, (imię, nazwisko i zgoda opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich), adres, tel., prace anonimowe nie będą przyjmowane.
e) Nadesłane na Konkurs prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane.
IV) Tryb oceny i wyboru fotografii.
8. Komisja konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac.
9. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody; termin wręczenia nagród
w miesiącu październik br.
 V) Postanowienia końcowe, oświadczenia.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).                                                   11. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej:
http://bibliotekabolkow.blogspot.com
http://www.domkultury-bolkow.pl
13. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich i prace te nie naruszają wszelkich dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
14. Autor wyraża zgodę na bezpłatną publikację zdjęcia na:
a)stronach internetowych, w prasie lokalnej.
15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.