ADMINISTRATOR

ADMINISTRATORZY: Jolanta Pawlik, Renata Szczypiór, Joel Śluczka, Renata Kwolek, Grażyna Książek, Henryka Książczyk, Aleksandra Jodel

czwartek, 18 sierpnia 2016

BIBLIOTEKA POLECA

Przeczytaj koniecznie artykuł z Angorki (dodatek do czasopisma Angora) nr 43 z 21. 08. 2016 r. str. 4
Posiadamy czasopismo w zbiorach bibliotecznych
PISANIE, CZYTANIE ,LICZENIE
ZAPRASZAMY  DO  WYPOŻYCZANIA KSIĄŻECZEK, KTÓRE POMOGĄ DZIECIOM OPANOWAĆ TRUDNY  ŚWIAT  LITER       I  LICZB.

czwartek, 14 lipca 2016

"Czas na Decoupage" to tytuł wystawy, której otwarcia dokonaliśmy w dniu wczorajszym (13.07.2016). Jest to kolejna już wystawa, na której prezentujemy twórcze dokonania mieszkańców naszej gminy. Różni się ona tym, iż nasi wystawcy nauczyli się tej "sztuki" w Bibliotece, gdzie warsztaty z techniki zdobienia metodą decoupage prowadziła pani Irena Bujak. Na wystawie można obejrzeć tylko  niewielką część prac ozdobionych tą techniką. Nie sposób zaprezentować wszystkich, gdyż często były robione jako prezenty dla bliskich. Również warunki w naszej Bibliotece nie dają możliwości  zaprezentowania prac w taki sposób, jaki byśmy sobie życzyli. Pomimo skromnych warunków postaraliśmy się wyeksponować prace, a ich twórcom podziękowaliśmy poprzez wręczenie symbolicznej róży. Sądząc z reakcji zaproszonych gości warto było się trudzić aby stworzyć coś innego, oryginalnego i cieszącego oko.


Aby zobaczyć więcej prac zapraszamy do Biblioteki, gdzie można obejrzeć całość naszej wystawy.
 
Prace wystawiają Małgorzata Tokarska-Mazur, Beata Chudyk, Beata Olszowa, Bożena Keller, Beata Gierasimowicz, Maria Kin, Luiza Zuber, Małgorzata Książczyk, Henryka Książczyk, Wanda Petkowicz, Ewa Kaznowska, Grazyna Książek, Jolanta Pawlik, Renata Szczypiór.
  

środa, 22 czerwca 2016


UWAGA!
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym na:
NAJ- dziwniejszą,             -ciekawszą,                             -śmieszniejszą nazwę miejscowości"
KONKURS FOTOGRAFICZNY - REGULAMIN
 
I) Organizator i cele:
1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków
oraz Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie.
2. Konkurs ma charakter „otwarty” - dla wszystkich fotografujących z Gminy Bolków.
3. Celem konkursu jest:
- popularyzacja twórczości fotograficznej
- upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej
II) Temat konkursu:
„Najdziwniejsze, najciekawsze, najśmieszniejsze nazwy miejscowości” (obowiązkowo z mieszkańcem gminy w tle)
III) Terminy i zasady
4.Termin nadsyłania prac na konkurs – do 30 września 2016r.
5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 2 prace.
6. Proszę nie przysyłać prac, które były publikowane lub brały udział w innych konkursach.
7. Prace na konkurs należy dostarczać tylko w formie papierowej na adres:
a) Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków, ul. Rynek 36 
tel./fax. (75) 74 13 219
email: bpgim.bolkow@wp.pl
b) Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, ul. Szpitalna 16                      tel. (75) 74 13 431
email: poczta@domkultury-bolkow.pl 
c) Format: dowolny, nie mniejszy jednak niż 20x30 ( A4).
d) Prace powinny być opisane czytelnie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, (imię, nazwisko i zgoda opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich), adres, tel., prace anonimowe nie będą przyjmowane.
e) Nadesłane na Konkurs prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane.
IV) Tryb oceny i wyboru fotografii.
8. Komisja konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac.
9. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody; termin wręczenia nagród
w miesiącu październik br.
 V) Postanowienia końcowe, oświadczenia.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).                                                   11. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej:
http://bibliotekabolkow.blogspot.com
http://www.domkultury-bolkow.pl
13. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich i prace te nie naruszają wszelkich dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
14. Autor wyraża zgodę na bezpłatną publikację zdjęcia na:
a)stronach internetowych, w prasie lokalnej.
15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.

 


 


 
 
"Quiz Historyczno-Biblijny" - rozstrzygnięcie
 
W „Quizie Historyczno-Biblijnym” w grupie klas gimnazjalnych najwięcej punktów  zdobyli:

Szymański Maciej  I miejsce kl.  IIIa

Mazik Wiktor   -  II miejsce  kl. IIIa

Pawlak Łukasz  II miejsce  kl. IIIa

Wyróżnienia otrzymują  Giżak Klaudia, Radziun Filip,  Zalewski Cyprian, Mrowiec Julia – kl. IIIa , Hrymak Patrycja  –kl. IIIc,  Lüdke  Eryk  – kl. III s

Nagrody ufundowali: Ksiądz Proboszcz Wiesław Pisarski i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków.

Serdecznie dziękujemy wychowawcom za pomoc w przeprowadzeniu quizu a uczniom za udział i życzymy udanych wakacji.

Z poważaniem Ksiądz Proboszcz Wiesław Pisarski oraz Dyrektor i pracownicy Biblioteki

wtorek, 21 czerwca 2016

WAKACYJNY KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA


1.     Organizator:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA BOLKÓW
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
 
2.     Cele konkursu:
 
·        Promocja czytelnictwa.
·        Utrwalenie nawyku obcowania z książką.
·        Podnoszenie kultury czytelniczej.
·        Zachęcenie do korzystania z biblioteki.
·        Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 
3.     Zasady konkursu:
 
Konkurs przeznaczony jest dla czytelników Oddziału  Dziecięco-Młodzieżowego w  Bolkowie. Ocenie konkursowej podlega regularne wypożyczanie (min.2 x miesiącu) i liczba wypożyczonych książek.
Czas trwania konkursu 01 lipca – 31 sierpnia 2016 r.
 
4.     Jurorzy wyłonią najlepszego czytelnika z każdej kategorii:
I) 3-6 lat
II) 7-9 lat
III) 10-13 lat
IV) uczniowie klas gimnazjalnych
 
5.     Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w pierwszej połowie września. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
 
6.     Lista laureatów będzie wystawiona na blogu biblioteki:
 
7.     Zgłoszenia uczestników lub opiekuna/rodzica przyjmowane
      są do 30 czerwca 2016 r.  do godziny 1600  w Bibliotece w Bolkowie
 
8.     Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych  osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych przygotowanych przez Bibliotekę.
9.     Z udziału w konkursie wyłączone są dzieci pracowników Biblioteki Publicznej w Bolkowie.

wtorek, 14 czerwca 2016

Znalezione obrazy dla zapytania walizka i książkaZ  KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH

PAWEŁ BERĘSEWICZ spotkanie autorskie

10 czerwca 2016r.  w Bibliotece w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym  w Bolkowie odbyło się spotkanie  z pisarzem   Pawłem  Beręsewiczem. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie  klas VI (a i b) ze Szkoły Podstawowej oraz Klub Dyskusyjny Książki  działający przy Bibliotece  Gimnazjum w Bolkowie .
Dobry kontakt autora z młodzieżą spowodował, iż spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
Pisarz w bardzo ciekawy, innowacyjny sposób przedstawił swoją twórczość .Częstując herbatką zapraszał uczniów do rozmowy o książkach .Tak bliski kontakt z autorem spowodował , iż dyskusje były bardzo  ciekawe i pełne humoru. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania i zadawali  je.
Na koniec pani dyrektor Wioletta Drewniak podziękowała Panu   P. Beręsewiczowi za poświęcony czas młodym czytelnikom.

 Dziękujemy Pani Wiesławie Machynii , Urszuli Szmajdzie i  Justynie Graszkiewicz za zaangażowanie i pomoc w realizacji spotkania.