wtorek, 3 września 2013

KONKURS PLASTYCZNY - KUKIEŁKA Z WARZYWREGULAMIN

• Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).
• Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.
• Kukiełka musi być wykonana z warzyw i owoców oraz elementów mocujących (np. sznurek, klej, drucik) .
• Kukiełka musi mieć formę przestrzenną.
• Do każdej kukiełki należy dołączyć starannie przymocowaną małą metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna.
• Kukiełki muszą być zamocowane na kiju/patyku.
• Kukiełki muszą mieć wielkość od 30 – 70 cm + kij, na którym będą osadzone.
• Na prace czekamy w dniach 7- 8.10.2013 r.
• Ogłoszenie wyników na naszej stronie internetowej oraz na łamach Nowej Gazety Jaworskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz