czwartek, 27 lutego 2014

           ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
     W KONKURSIE "AŻUROWE JAJKO"

KONKURS SKIEROWANY JEST DO DZIECI Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

-KAŻDY UCZESTNIK PRZEDSTAWIA JEDNĄ PRACĘ
.
-TECHNIKA I MATERIAŁY DOWOLNE(NICI ,PAPIER ,WSTĄŻKA ITD.)

-WIELKOŚĆ JAJKA DO 20CM (FORMA PRZESTRZENNA )

-PRACE NALEŻY OPATRZYĆ W METRYCZKĘ ZAWIERAJĄCĄ :IMIĘ I NAZWISKO AUTORA,
 WIEK, NAZWISKO OPIEKUNA, NAZWĘ PLACÓWKI , ZGODĘ NA  PRZETWARZANIE  DANYCH   OSOBOWYCH I ZAMIESZCZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI

-PRACE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI,ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ICH WYSTAWIANIA I PUBLIKOWANIA

-TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 7 KWIETNIA,ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
  9 KWIETNIA,ROZDANIE NAGRÓD 14 KWIETNIA OD GODZ.11.00

-

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz