piątek, 6 grudnia 2013


BIBLIOTEKA PUBLICZNA

             ogłasza konkurs literacki                          
                                            na
 ,,Kulinarne Wspomnienia Świąteczne”

             Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych


Prace przyjmowane będą do dnia 4 stycznia 2014 roku 
osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Bolków
              lub  drogą mailową :  bpgim.bolkow@wp.pl
Szczegółowy regulamin znajduje się w Bibliotece oraz na stronie Biblioteki

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Kulinarne wspomnienia Świąteczne”
  1. Cel Konkursu:
a)  rozbudzenie zainteresowań literackich wśród mieszkańców Gminy a także pobliskich terenów
 b) promocja twórczości o tematyce związanej z Świętami Bożego Nrodzenia oraz jej kulinarnymi tradycjami
c)  zachęcenie do aktywnego udziału w działalność biblioteczną 
2. Organizator:   Biblioteka Publiczna Gminy i  Miasta Bolków  – Oddział dla Dorosłych
3. Termin Konkursu:
Na prace czekamy do 4 stycznia 2014r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  odbędzie się 26stycznia  2014r. o godz. 1600  w Bibliotece.
4. Wymogi Konkursu:
a)  do Konkursu może przystąpić młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Bolków  i  okolic  (konkurs otwarty)
b)  praca powinna być w formie pisemnej  maksymalnie 3 strony formatu A4 (odręczna, maszynopis  lub drogą elektroniczną  bpgim.bolkow@wp.pl ) 
c) do pracy konkursowej musi być dołączona zgoda na jej publikację
5. Jury/ Nagrody:
a) komisję konkursową powołuje organizator
b) ogłoszenie wyników odbędzie się po dokonaniu oceny przez Jury
c) decyzja Jury jest niepodważalna
d) dla wyłonionych przez Jury Konkursu lureatów przewidziano nagrody, o ich podziale decydować będzie Jury Konkursu
6. Zapisy:
Prace przyjmowane są do dnia 4 stycznia 2014 r. osobiście lub  drogą mailową :  bpgim.bolkow@wp.pl  w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Bolków
7. Postanowienia końcowe:
W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz